Mieczysław Struk

Od ćwierć wieku tworzymy naszą pomorską wspólnotę [WYWIAD]

Minęło właśnie 25 lat od reformy samorządowej w Polsce. Minione ćwierć wieku, to czas rozwoju i dużych zmian. To tysiące zrealizowanych inwestycji, których efekty widać na każdym kroku. Jednym z krajowych liderów w tym zakresie jest zarządzany przez Marszałka Mieczysława Struka region pomorski.

– Pamięta pan jak to się wszystko zaczynało? Był pan wówczas radnym województwa

Mieczysław Struk: Towarzyszyło nam przekonanie, że budujemy nową historię, nową ojczyznę lokalną. Pamiętajmy, że nowe województwo powstało z województwa gdańskiego oraz części trzech innych: słupskiego, bydgoskiego i elbląskiego. Z jednej strony mieliśmy Kaszuby i Kociewie, do tego Żuławy, Powiśle, Ziemię Słupską. Ale z drugiej strony sporym wyzwaniem, było scalenie nowego województwa nie tylko infrastrukturalnie, ale też społecznie. I sądzie, że te 25 lat dobrze wykorzystaliśmy bo, aż 80% naszych mieszkańców czuje silną identyfikację z regionem. Jest to wynik z badania opinii publicznej, które zostało wykonane na próbie aż 6 600 osób.

Były momenty, które gasiły entuzjazm, te najtrudniejsze?  

Pamiętam, że początkowo byliśmy trochę zdezorientowani, nagle spadła na nas odpowiedzialność za szpitale, za jednostki kultury, ale szybko poradziliśmy sobie. Powstała strategia rozwoju województwa. Wtedy pierwszym i najważniejszym zadaniem było ustalenie regionalnych priorytetów, no i znalezienia na nie finansowania. Przypomnę, że nie mieliśmy dostępu do środków europejskich, a głosowany przez nas w styczniu 1999 roku pierwszy budżet województwa ustalił wydatki na poziomie 128 milionów złotych. Dzisiaj niektóre gminy wiejskie mają większe budżety, a my jako samorząd województwa na samą tylko organizację transportu wydajemy 260 mln zł. I dlatego tak ważna jest rola funduszy europejskich, bo to one kilka lat później dały silny impuls rozwojowy nie tylko samorządowi województwa, ale wszystkim samorządom i całej pomorskiej społeczności. Od 2004 roku to blisko 60 mld złotych środków UE na realizację ponad 35 tys. projektów.

– Śmiało można mówić, że się udało?

Pomorskie jest uważane za region, który sprawnie wykorzystuje środki unijne, mamy stabilną administrację z kompetentnymi urzędnikami. Dokonaliśmy ogromnych zmian infrastrukturalnych w szpitalach, na co wydaliśmy przez ostatnich 12 lat ponad 1,3 mld zł. Jesteśmy dobrze oceniani, jeśli chodzi o utrzymanie jednostek kultury, współpracę z organizacjami pozarządowymi, relacje z samorządami lokalnymi. Jest satysfakcja ze zbudowania identyfikacji z Pomorzem, cieszą nas opinię wielu przedsiębiorców, że opracowywane i wdrażane strategie miały przełożenie na rzeczywistość. Pozytywnych efektów jest sporo, ale są też niemałe obciążenia i blokady rozwojowe.

To znaczy?

Pomimo ogromnych wydatków inwestycyjnych w szpitalach wciąż są problemy z dostępnością do usług medycznych. To jednak zależy od Narodowego Funduszu Zdrowia i decyzji państwa. Jesteśmy też województwem, które ma najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei. Nasi mieszkańcy najwięcej w kraju podróżują tym środkiem transportu. Mamy dalsze plany rozwojowe ale np. z powodu opieszałości PKP PLK opóźnia się modernizacja bardzo ważnej linii Bydgoszcz-Gdynia. Uważam, że dokonaliśmy ogromnego postępu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W najbliższej przyszłości to będzie także zadanie dla młodych ludzi, którzy pewnie niedługo będą wchodzili do sejmiku w ramach zmiany pokoleniowej.

W jakim kierunku pana zdaniem powinny rozwijać się województwa samorządowe?

W jak największym stopniu powinny być upodmiotowione i powinny posiadać szeroki zakres kompetencji. Także tych, które odebrał nam rząd Zjednoczonej Prawicy. W ślad za tym należałoby zmienić system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ rządowy Polski Ład i dotychczasowe zmiany podatkowe odbijają się bardzo negatywnie na budżetach lokalnych samorządów. Kolejna rzecz, która nie idzie w dobrym kierunku, to fakt że wielu wójtów, burmistrzów, niekiedy prezydentów i starostów staje się klientami administracji rządowej. Coraz częściej muszą wisieć na przysłowiowych klamkach w Warszawie, aby otrzymać wsparcie finansowe. Rola wojewodów na pewno jest ważna, natomiast kompetencje regionalne należałoby ściślej przypisać do samorządów lokalnych. Bez tego jednostki te nie będą mogły realizować zadań ważnych dla obywateli.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.